środa, 9 czerwca 2010

Olsztyn miasto ogród?

Aktywiści/-stki WSATu symbolicznie zakleili baner reklamujący kolejne nowe, zamknięte osiedle które powstanie kosztem zmniejszenia terenów zielonych, parku w centrum miasta. Został on wklejony niedaleko Dworca Zachodniego, którego okolice straszą od kilkunastu dni kikutami setek wyciętych drzew. Drzew wyciętych bez potrzeby – ponieważ jak się okazało inwestycja która miała tam powstać utknęła w martwym punkcie na kilka lat.
Władza chce promować Olsztyn jako „miasto ogrodów”, są to jednak puste frazesy – na co dzień przestrzeń publiczna przez decyzje urzędników i decydentów jest coraz bardziej zawłaszczana tylko dla nielicznych, przez zamknięte osiedla dla bogaczy, centra handlowe, asfalt i samochody. Zamiast stawiać na wyciszanie ruchu samochodowego, rozwój komunikacji zbiorowej (notabene jednej z najdroższych w Polsce!) i alternatywnych środków transportu (rowery), urzędnicy bredzą o likwidacji przystanków i przejść dla pieszych! Problemem staje się wybudowanie zatoki autobusowej, ale problemem nie jest, wycinka alei z kilkudziesięcioma drzewami aby w tym samym miejscu stworzyć dodatkowy pas ruchu dla samochodów! „Miasto park” to miasto w którym codziennie prowadzi się bezsensowną wycinkę zdrowych, dorodnych drzew, coraz bardziej uszczuplając tereny zielone.

Olsztyn, coraz bardziej zaczyna przypominać asfaltową pustynię, z ciągłymi korkami, każdym metrem ziemi zajętym przez samochody. Prywatni inwestorzy budujący handlowe molochy, w centrum miasta – nie poczuwają się nawet do odpowiedzialności za zapewnienie odpowiedniej ilości parkingów, nie wywiązują się z wcześniej złożonych obietnic co do zagospodarowania przestrzeni i rekompensacyjnych nasadzeń drzew. „Miasto ogród” jest takim tylko na papierze. Jako mieszkańcy tego miasta, nie zgadzamy się z taką sytuacją. Żądamy prawdziwej debaty społecznej nt. zagospodarowania przestrzennego miasta i jego rewitalizacji. Żądamy zwrócenia przestrzeni miejskiej ludziom. Żądamy natychmiastowego zaprzestania barbarzyńskiej wycinki drzew.


Warmia Street Art Terror

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz